Cyngor Celfyddydau Cymru | Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru

Arolwg a gynhelir bob chwe mis yw hwn o holl aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac mae gofyn iddynt lenwi'r holiadur fel rhan o'u cytundeb ariannu.

Ar hyn o bryd, mae 67 o gleientiaid yn rhan o'r portffolio. Yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhelir a chyfraddau mynychu'r gweithgareddau hyn.

Arolwg o Bortffolio Celfyddydol Cymru 2017/18

Mae ein harolwg diweddaraf yn dangos y cynhaliodd Portffolio Celfyddydol Cymru gyfanswm o 22,381 o ddigwyddiadau celfyddydol yn ystod 2017/18.

Cliciwch i weld uchafbwyntiau arolwg 2017/18


Adroddiadau

Rydym yn rhannu dogfen o uchafwyntiau, yn ogystal ag adroddiadau llawn, ar gyfer bob arolwg. Gallwch weld yr adroddiadau sydd ar gael eisoes yma.


Cofrestru

Os ydych yn aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru, gallwch gofrestru neu fewngofnodi i gwblhau'r arolwg yma.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245