Cyngor Celfyddydau Cymru | Straeon

Straeon

Mae'r celfyddydau'n bwysig am eu bod yn ganolog i fywyd a lles Cymru.

Isod mae hanesion rhai o'r unigolion, sefydliadau neu ysgolion sydd wedi derbyn cefnogaeth neu gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Gallwch hefyd weld sut mae'r celfyddydau yn diwallu anghenion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245