Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyddiau Braf

Dyddiau Braf

Perfformiad dawns ryngweithiol gan Dawns i Bawb yw 'Dyddiau Braf' ar gyfer pobl hyn mewn gofal preswyl ac yn benodol ar gyfer pobl sy’n byw â Dementia.

Mae prosiect yn cael ei hwyluso gan Dawns i Bawb, aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru gyda dros 30 o brofiad yn darparu dawns yn y gymuned dros Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae’n berfformiad dawns rhyngweithiol sy’n galluogi pobl i fod yn aelod cynulleidfa a chyfranogwr. Mae’r perfformiad yn addas i bob gallu ac yn defnyddio elfennau fel defnyddio synhwyrau, ysgogi atgofion, bod ‘yn y moment,’ rhyngweithio â phobl eraill a mynegiant creadigol.

Dawns i drechu ynysu cymdeithasol

Mae prif ffocws y gwaith wedi bod i fynd i’r afael ag ynysu cymdeithasol i bobl hyn mewn gofal preswyl gwledig.

Ar gyfer pob perfformiad ‘Dyddiau Braf,’ mae grwpiau o bobl o gymuned y cartref preswyl yn cael eu gwahodd i gymryd rhan gyda’r preswylwyr, yn rhoi cyfle i grwpiau o bobl na fyddent fel arall yn rhyngweithio, i ddawnsio gyda’n gilydd.

Pa wahaniaeth wnaeth ‘Dyddiau Braf’

‘Waw am brynhawn anhygoel! Rwyf eisiau dweud diolch yn fawr iawn. Roedd hwnna wir yn arbennig’ (Rheolwr, Cartref Preswyl, Conwy)

  • Dros 200 o bobl wedi cymryd rhan gyda’n gilydd ers dechrau’r prosiect ym mis Medi 2016
  • Mae rhyngweithio cymdeithasol a dod â chymunedau at ei gilydd yn effeithiol oherwydd y defnydd o gyfathrebu di-eiriau
  • Mae nifer o gartrefi yn gwahodd teulu a ffrindiau i gymryd rhan gyda’r preswylwyr sy’n cael effaith cadarnhaol
  • Mae perfformiad wedi cael ymateb cadarnhaol gyda staff yn adrodd gweld gwahaniaeth yn y rhai sy’n cymryd rhan. rhyngweithio gan y rhai sydd wedi dangos diffyg rhyngweithio yn flaenorol, ac ymatebion emosiynol gan gyfranogwyr

Ar y Rhestr Wirio Lles: Iechyd ✔ Cydraddoldeb ✔ Cymuned ✔ Iaith a Diwylliant ✔ Byd-Eang ✔

Dyddiau Braf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245