Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion

Newyddion

Ein Newyddion Diweddaraf.

Tudalen 1234567...747576
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 12 Ebrill 2019

Goruchwylio Arbennig - Cymru yn Fenis 2019

Cyflwyno'r Tim

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mercher - 10 Ebrill 2019

Rhaglen arloesol Cyngor Celfyddydau Cymru, Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn rhyddhau ei adroddiad blynyddol 2017-18

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2017-18 ar gyfer y raglen arloesol ‘Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau’.

Mwy...
Sîn Gerddoriaeth Gymraeg - Platfform cyntaf Prydain i’r canwr chwyldroadol Jeremy Dutcher Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 05 Ebrill 2019

Sîn Gerddoriaeth Gymraeg - Platfform cyntaf Prydain i’r canwr chwyldroadol Jeremy Dutcher

Bydd Neuadd Ogwen, Bethesda, yn llwyfan i’r perfformiad cyntaf yn y DU gan ganwr ifanc sydd wedi cael clod mawr, Jeremy Dutcher, ac a enillodd Wobr Polaris uchel ei pharch Canada yn 2018 a gwobr Albwm Brodorol y flwyddyn y Juno Awards fis diwethaf.

Mwy...
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 05 Ebrill 2019

Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Mwy...
Tri siaradwr blaenllaw yn Dewch i Ddathlu! Dysgu Creadigol Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Iau - 04 Ebrill 2019

Tri siaradwr blaenllaw yn Dewch i Ddathlu! Dysgu Creadigol Cymru

Fory (Gwener, 5 Ebrill) bydd tri siaradwr o fri yn rhoi anerchiadau fel rhan o ddigwyddiad Dysgu creadigol trwy’r celfyddydau Cyngor Celfyddydau Cymru, yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.

Mwy...
TAITH COTTON FINGERS YN MYND I OGLEDD IWERDDON, GWERINIAETH IWERDDON A CHAERDYDD Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 02 Ebrill 2019

TAITH COTTON FINGERS YN MYND I OGLEDD IWERDDON, GWERINIAETH IWERDDON A CHAERDYDD

STORI DOD I OED YR AWDUR CYMREIG RACHEL TREZISE YN MYND Â'I CHYNULLEIDFA AR DAITH SY'N NEWID BYWYD O BELFAST I ORLLEWIN CYMRU

Mwy...
Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i fod yn rhan o #DancePassion BBC Arts yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 02 Ebrill 2019

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru i fod yn rhan o #DancePassion BBC Arts yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe

Bydd y BBC, mewn partneriaeth â One Dance UK yn dathlu pob math o ddawns ar draws ei holl lwyfannau cyfryngau fel rhan o #DancePassion ar draws y DU, gyda chanolfan yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe ar Dydd Gwener 5ed Ebrill gyda ffrydio byw o Ysgolion yn Darganfod Dawns Cwmni Dawns Cenedlaethol Cwmni a golwg y tu ôl i'r llenni yn edrych ar ei brosiect Rygbi gyda'r Gweilch.

Mwy...
NEWYDDION GAN MUSIC THEATRE WALES Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 02 Ebrill 2019

NEWYDDION GAN MUSIC THEATRE WALES

Mae Music Theatre Wales yn falch iawn o gyhoeddi bod dau gynhyrchiad sydd ganddynt ar y gweill wedi eu gosod ar y rhestr fer derfynol ar gyfer Gwobr Ryngwladol Fedora Generali am Opera, yn dilyn yr enwebiadau gwreiddiol a gyhoeddwyd ym mis Chwefror.

Mwy...
Gŵyl Lledaenu’r Gair, dydd Iau, Ebrill 11eg 2019 – Y digwyddiad mwyaf sy’n dathlu Diwrnod y Llyfr Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mawrth - 02 Ebrill 2019

Gŵyl Lledaenu’r Gair, dydd Iau, Ebrill 11eg 2019 – Y digwyddiad mwyaf sy’n dathlu Diwrnod y Llyfr

Gŵyl Llenyddiaeth a Chelfyddydau Plant Lledaenu’r Gair fydd y digwyddiad mwyaf yng Nghymru ar Ddiwrnod y Llyfr a bydd thema eleni yn cynnwys popeth sy’n ymwneud â’r Awyr Agored Mawr.

Mwy...
Agor drysau Tŷ Cerdd Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 01 Ebrill 2019

Agor drysau Tŷ Cerdd

O fis Ebrill 2019, mae Tŷ Cerdd yn agor ei ddrysau led y pen i bawb sy’n cerddora o bob cwr o Gymru gan symud o fod yn sefydliad aelodaeth i rwydwaith.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 01 Ebrill 2019

Aelodau newydd Cyngor y Celfyddydau yn cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru

Mae saith o aelodau newydd wedi'u penodi i Gyngor Celfyddydau Cymru gan yr Arglwydd Elis Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 29 Mawrth 2019

CYD-GYNYRCHIADAU CANOLFAN MILENIWM CYMRU YN CREU ARGRAFF AR Y BYD YM MIS MAWRTH 2019

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cael mis Mawrth llwyddiannus iawn, yng ngwledydd Prydain a’r tu hwnt, gyda’i chyd-gynyrchiadau diweddaraf yn cyffroi cynulleidfaoedd ac yn cael adolygiadau cadarnhaol gan y wasg yn Auckland, Adelaide, Dulyn, Caersallog a Chaergrawnt.

Mwy...
Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 29 Mawrth 2019

GWAHODDIAD I Gynhadledd Sipsiwn, Roma a Theithwyr LHDTRhQ

Bydd Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn agor y noswaith

Mwy...
Cyhoeddiad: Louise Jones-Williams yn cael ei phenodi’n Gyfarwyddwr Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Mercher - 27 Mawrth 2019

Cyhoeddiad: Louise Jones-Williams yn cael ei phenodi’n Gyfarwyddwr Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange

Mae Bwrdd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Louise Jones-Williams fel Cyfarwyddwr newydd y Ganolfan.

Mwy...
Dewch i ddathlu! Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Llun - 25 Mawrth 2019

Dewch i ddathlu! Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn cynnal dathliad 5 diwrnod ar ddechrau mis Ebrill i dynnu sylw at y cyfoeth o ddysgu sy’n deillio o’i raglen arloesol, Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru.

Mwy...
Mae Cer i Greu eleni eisiau clywed am eich digwyddiadau Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 22 Mawrth 2019

Mae Cer i Greu eleni eisiau clywed am eich digwyddiadau

www.cerigreu.cymru

Mwy...
Cragen: Mae Anghenfil Môr Chwedlonol yn dathlu Moroedd Glân ym Mhorthcawl. Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 22 Mawrth 2019

Cragen: Mae Anghenfil Môr Chwedlonol yn dathlu Moroedd Glân ym Mhorthcawl.

Bydd Cragen, yr anghenfil môr yn ymddangos yn Ardal Harbwr Porthcawl ar 16 Ebrill mewn digwyddiad arbennig wedi ei drefnu gan SeaQuest i ddathlu ymgyrch Moroedd Glân Cymru dros droi’r llanw yn erbyn plastig, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Chyngor Sir Penybont-ar-Ogwr.

Mwy...
Cymunedau'r Cymoedd yn ymuno â miliynnau o amgylch y byd yn Awr Ddaear 2019 Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 22 Mawrth 2019

Cymunedau'r Cymoedd yn ymuno â miliynnau o amgylch y byd yn Awr Ddaear 2019

Bydd pedwar digwyddiad creadigol a chymunedol ar draws y Cymoedd Dwyreiniol yn annog pobl i droi eu goleuadau i ffwrdd am un awr i ddangos eu consyrn am y blaned.

Mwy...
CELFYDDYDAU CENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU – YN GWNEUD GWAHANIAETH YM MYWYDAU CERDDORION A PHERFFORMWYR IFANC, DAWNUS CYMRU Cyngor Celfyddydau Cymru ~ Arts Council of Wales

Dydd Gwener - 22 Mawrth 2019

CELFYDDYDAU CENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU – YN GWNEUD GWAHANIAETH YM MYWYDAU CERDDORION A PHERFFORMWYR IFANC, DAWNUS CYMRU

Ers ei greu yn 2017, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) wedi profi ei lwyddiant fel y sefydliad arweiniol sydd bellach yn gyfrifol am drosglwyddo chwe ensemble cenedlaethol ieuenctid Cymru, tra hefyd yn cynnal rhaglen blwyddyn gron o gyfleoedd a phrofiadau creadigol neilltuol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru, waeth beth fo’u cefndir.

Mwy...
Tudalen 1234567...747576

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245