Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyfeiriadur Staff

Cyfeiriadur Staff

Staff Cyngor Celfyddydau Cymru


Os ydych am wneud ymholiad cyffredinol cysylltwch ag un o'n swyddfeydd, os gwelwch yn dda.

Ceir isod restr gyflawn o staff Cyngor Celfyddydau Cymru. Gan ddefnyddio ein bar llywio ar y chwith, gallwch bori rhestr o staff yn ôl adran waith.

Gallwch hefyd bori rhestr o staff yn ôl eu cyfenwau yn nhrefn yr wyddor:

Dan Allen
Swyddog Rhanbarthol
07736485311
dan.allen@celf.cymru
Eleri Allsobrook
Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr y Celfyddydau
029 2044 1321
eleri.allsobrook@celf.cymru
David Alston
Cyfarwyddwr y Celfyddydau
029 2044 1316
david.alston@celf.cymru
Jess Bailey
Cydlynydd Canolog
029 2044 1388
jess.bailey@celf.cymru
Chris Batsford
Swyddog Ymchwil (Rhan amser)
029 2044 1375
chris.batsford@celf.cymru
Camille Boam
Swyddog Ymchwil
029 2044 1373
Camille.Boam@celf.cymru
Katy Brown
Cynorthwyydd Gweithredol
029 2044 1348
katy.brown@celf.cymru
Lauren Burgess
Cydlynydd Ariannu
029 2044 1363
lauren.burgess@celf.cymru
Elin Roberts
Swyddog Grantiau a Gwybodaeth
029 2044 1323
elin.roberts@celf.cymru
Nick Capaldi
Prif Weithredwr
029 2044 1358
nick.capaldi@celf.cymru
Alyn Coleman
Pennaeth Cyllid
029 2044 1301
alyn.coleman@celf.cymru
Jane Colhoun
Swyddog Cymorth Busnes (Rhan amser)
029 2044 1319
jane.colhoun@celf.cymru
Mark Condron
Pennaeth TGCh
029 2044 1365
mark.condron@celf.cymru
Nia Coyle
Cydlynydd Tim (Rhan amser)
029 2044 1340
nia.coyle@nosonallan.org.uk
Leigh Croft
Swyddog Cefnogi Busnes
029 2044 1376
leigh.croft@celf.cymru
Eirian Curtis
Cydlynnyd Adnoddau Dynol
02920 441382
eirian.curtis@celf.cymru
Darren Davies
Cydlynydd Ariannu
029 2044 1376
darren.davies@celf.cymru
Kath Davies
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu
029 2044 1347
kath.davies@celf.cymru
Gerry Donnelly
Rheolwr Cyfleusterau a Chaffael
029 2044 1326
gerry.donnelly@celf.cymru
Maggie Dunning
Swyddog Datblygu
029 2044 1154
maggie.dunning@celf.cymru
Tudalen 1|2|3|4

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245