Cyngor Celfyddydau Cymru | Cofnodion Cyngor - Chwefror 2017

Cofnodion Cyngor - Chwefror 2017

Cofnodion Cyngor - Chwefror 2017

Dyddiad y cyhoeddiad

3 Chwef 2017

Categorïau

Cyngor

Dyddiad y cyfarfod

Gwener 3 Chwefror 2017

Lleoliad

Presennol

Cyngor Celfyddydau Cymru, Caerdydd

Phil George (PG), Andy Eagle (AE), Richie Turner (RT), John Williams (JW), Marian Wyn Jones (MWJ), Andrew Miller (AM), Dr Lesley Hodgson (LH), Alan Watkin (AW), Melanie Hawthorne (MH) a Mike Griffiths (MG)

Yno

Nick Capaldi (NC), David Alston (DA), Hywel Tudor (HT), Siân Tomos (ST), Diane Hebb (DH), Dr Kath Davies (KD), Betsan Moses (BM), David Newland (DN), Nathalie Camus (NCa) a Katy Brown (KB) – yn cymryd cofnodion

Ymddiheuriadau

Margaret Jervis (MJ), Iwan Bala (IB) a Dr Kate Woodward (KW)

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245