Cyngor Celfyddydau Cymru | Cefnogi'r Celfyddydau yng Nghymru

Cefnogi'r Celfyddydau yng Nghymru

Yma gwelwch y celfyddydau a gefnogwn i wireddu'n gweledigaeth, sef Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau yn greiddiol i fywyd a lles y genedl.

Rydyn ni’n uchelgeisiol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru.

Mae ein strategaeth yn syml – ac mae modd ei chrisialu mewn tri gair:

  • Creu
  • Cyrraedd
  • Cynnal

Mae'r holl brosiectau a mentrau a welwch isod wedi'u seilio ar ein nodau a'n polisïau corfforaethol.

Gallwch hefyd ddarllen straeon sy'n enghreifftio sut mae ein cefnogaeth a'n hariannu ni yn gwneud Cymru yn lle gwell, ac yn lle mwy creadigol, i fyw.

Y Cyfeiriadur Celf

Y Cyfeiriadur Celf | Llun: Growth, Susan Adams

Artistiaid, digwyddiadau, cyfleoedd a mwy.

Chwiliwch yn awr . . .
Stories Link

Straeon

Sut mae'n buddsoddiad yn gwneud gwahaniaeth

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245