Cyngor Celfyddydau Cymru | Arddangosfa Cymru yn Fenis / Wales in Venice 2015
Arddangosfa Cymru yn Fenis / Wales in Venice 2015

Arddangosfa Cymru yn Fenis / Wales in Venice 2015

Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery.

Helen Sear

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod Helen Sear wedi ei dewis i gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015.

Dyma’r tro cyntaf i Gymru gyflwyno arddangosfa unigol gan artist benywaidd, a bydd y gwaith yn cael ei guradu gan Ffotogallery.

Mae Helen Sear yn adnabyddus fel un o artistiaid cyfoes pwysicaf Cymru. Nodwedd amlwg yn ei gwaith yw archwilio’r ddolen rhwng ffotograffiaeth a chelfyddyd gain a’i phwyslais ar y cyd-fodoli rhwng byd pobl, byd anifeiliaid a’r byd naturiol.

Helen Sear - Arddangosfa yn Plas Glyn y WeddwMae gan Helen Sear enw rhagorol am gynhyrchu gwaith cysyniadol gadarn o ansawdd, ac mae ei gwaith presennol yn cyfleu aeddfedrwydd a soffistigeiddrwydd, gan symud yn esmwyth rhwng syniadau eang am ffotograffiaeth, cerflunwaith a fideo, a’r artist yn dangos meistrolaeth dros wahanol ddeunyddiau a phrosesau cynhyrchu.

Yn sgil y datblygiadau hyn, sy’n cyd-daro â diddordeb o’r newydd a chanmoliaeth beirniaid i waith yr artist a’i phroffil yn rhyngwladol ac yng Nghymru, dyma’r adeg berffaith i Helen Sear gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice.

Darllenwch ragor am Helen Sear yn cynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn y datganiad llawn i'r wasg

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245