Cyngor Celfyddydau Cymru | Adnodd dysgu rhithwir Biennale Fenis ar gyfer athrawon a disgyblion

Adnodd dysgu rhithwir Biennale Fenis ar gyfer athrawon a disgyblion

Y cyflwyniad ar gyfer Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015 yw …the rest is smoke gan yr artist Helen Sear, Digwyddiad Cyfochrog ym 56ed Arddangosfa Gelf Ryngwladol La Biennale di Venezia. Comisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a churadwyd gan Ffotogallery.

Mae’r wefan sy’n gydymaith i hyn www.experiencewalesinvenice.org/index-cy yn cynnig mewnwelediad unigryw i arddangosfa …the rest is smoke, o’r broses o’i datblygu a’i gosod yn ei lle i wythnos y lawnsio.

Ymwelwch â’r dudalen flaen a defnyddiwch y ddyfais linell-amser i lywio. Sgroliwch i’r chwith ac i’r dde i symud trwy amser ac archwilio’r cynnwys rhyngweithiol – mae gennym gyfoeth o adnoddau ar gael at gyfer cynulleidfaoedd ar-lein, fel cyfweliadau â’r artist, cofnod o’r arddangosfa wrth iddi esblygu, oriel o’r gweithiau a thraethodau, yn ogystal â sain a ffotograffiaeth sy’n crisialu cyffro Biennale Fenis.

Mae’r gwaith mewn ffrâm o wybodaeth gyd-destunol yn cynnwys cyfweliadau, datganiadau artistiaid, traethodau comisiwn, ac adnoddau dysgu ffurfiol, yn ogystal ag awgrymiadau parthed ymchwil bellach.

Paratowyd y deunyddiau addysgu i athrawon ar y cyd ag Anona Harris, athrawes gelf uwch, cynghorydd ac arholydd allanol gyda bwrdd arholi Cymru, CBAC. Maent yn cynnig ffyrdd o addasu gwaith Helen Sear ar gyfer y stafell ddosbarth i ateb gofynion cyfredol Celf a Dylunio TGAU ac ôl-16. Maent yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a syniadau ar gyfer addysgwyr yn y celfyddydau.

Mae Profi Cymru yn Fenis yn cynnig llwyfan i’r tîm o 15 artist a fydd yn rheoli’r lleoliad yn ystod 7 mis yr arddangosfa, lle gallant adrodd eu straeon eu hunain am eu profiad o weithio fel rhan o’r Biennale ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd rhyngwladol mewn amryw o ffyrdd, yn cynnwys lluniadu, sgrifennu, tynnu ffotograffau, fideo a chyfryngau rhyngweithiol.

Gobeithiwn y bydd y wefan yn meithrin dialog cyfoethog parhaus o gwmpas gwaith Helen Sear, ac y bydd yn waddol bwysig i Cymru yn Fenis 2015.

www.experiencewalesinvenice.org/index-cy

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245