Cyngor Celfyddydau Cymru | Portffolio Celfyddydol Cymru

Portffolio Celfyddydol Cymru

Mae 67 Sefydliad yn rhan o Bortffolio Celfyddydol Cymru, a hynny o fis Ebrill 2016 ymlaen.

Aelodau Portffolio Celfyddydol (a elwid gynt yn Sefydliadau Refeniw) yw'r cleientiaid hynny sy'n cael grantiau rheolaidd, a ddyfernir yn flynyddol, tuag at eu gweithgareddau craidd.

Mae buddsoddiad Cyngor Celfyddydau Cymru yn y Portffolio Celfyddydol yn un o'r prif ffyrdd rydym yn anelu at sicrhau sector creadigol a deinamig ar gyfer y celfyddydau, a chyflawni'r blaenoriaethau strategol a amlinellwyd yn ein Cynllun Corfforaethol ac a gytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru.

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru

Rydym yn gosod disgwyliadau ehangach ochr yn ochr â nifer o dargedau cyffredin i bob aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru. Mae ein Llawlyfr yn esbonio sut rydym yn rheoli ein perthynas gydag aelodau'r portffolio. Mae'r ddolen i'r Llawlyfr hefyd yn cynnig mynediad i dempledau i gyflwyno gwybodaeth yn ystod pob blwyddyn ynglŷn â sut mae'r sefydliad yn gweithredu ac yn perfformio.

Rhaglen Wytnwch: Nid yw Rhaglen Wytnwch Portffolio Celfyddydol Cymru yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych chi'n aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen, cysylltwch â andrew.richards@celf.cymru

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru

Gyrrir Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru i'r 67 aelod pob 6 mis. Yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhelir a chyfraddau mynychu'r gweithgareddau hyn. Darllenwch ragor yma am Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru.

Daethpwyd o hyd i 67 aelod

Pori yn ôl yr wyddor:

Tudalen 1|2|3|4|5|6|7
Theatr Hijinx
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute, Caerdydd
Caerdydd
CF10 5AL
Theatr Iolo
Heol y Farchnad
Caerdydd
CF5 1QF
Theatr Mwldan
Heol Clôs y Bath,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 1JY
Theatr na n'Óg
Uned 3, Ystâd Ddiwydiannol Heol Millands,
Castell-nedd,
Nedd Port Talbot,
SA11 1NJ
Theatr Torch
St Peter's Road
Aberdaugleddau,
Sir Benfro
SA73 2BU
trac - Terddodiadau Cerddoriaeth Cymru
P.O. Box 428
Caerdydd
CF11 1DP
Tŷ Cerdd
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245