Cyngor Celfyddydau Cymru | Portffolio Celfyddydol Cymru

Portffolio Celfyddydol Cymru

Mae 67 Sefydliad yn rhan o Bortffolio Celfyddydol Cymru, a hynny o fis Ebrill 2016 ymlaen.

Aelodau Portffolio Celfyddydol (a elwid gynt yn Sefydliadau Refeniw) yw'r cleientiaid hynny sy'n cael grantiau rheolaidd, a ddyfernir yn flynyddol, tuag at eu gweithgareddau craidd.

Mae buddsoddiad Cyngor Celfyddydau Cymru yn y Portffolio Celfyddydol yn un o'r prif ffyrdd rydym yn anelu at sicrhau sector creadigol a deinamig ar gyfer y celfyddydau, a chyflawni'r blaenoriaethau strategol a amlinellwyd yn ein Cynllun Corfforaethol ac a gytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru.

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru

Rydym yn gosod disgwyliadau ehangach ochr yn ochr â nifer o dargedau cyffredin i bob aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru. Mae ein Llawlyfr yn esbonio sut rydym yn rheoli ein perthynas gydag aelodau'r portffolio. Mae'r ddolen i'r Llawlyfr hefyd yn cynnig mynediad i dempledau i gyflwyno gwybodaeth yn ystod pob blwyddyn ynglŷn â sut mae'r sefydliad yn gweithredu ac yn perfformio.

Rhaglen Wytnwch: Nid yw Rhaglen Wytnwch Portffolio Celfyddydol Cymru yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os ydych chi'n aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen, cysylltwch â andrew.richards@celf.cymru

Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru

Gyrrir Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru i'r 67 aelod pob 6 mis. Yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu data am nifer y digwyddiadau celfyddydol a gynhelir a chyfraddau mynychu'r gweithgareddau hyn. Darllenwch ragor yma am Arolwg Portffolio Celfyddydol Cymru.

Daethpwyd o hyd i 67 aelod

Pori yn ôl yr wyddor:

Tudalen 1|2|3|4|5|6|7
Ffotogallery
Chapter Heol y Farchnad
Treganna Caerdydd
Caerdydd
CF5 1QE
g39
Oxford Street
Caerdydd
CF24 3DT
Galeri Caernarfon Cyf
Doc Victoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SQ
Glan yr Afon, Casnewydd
Bristol Packet Wharf
Casnewydd,
Casnewydd
NP20 1HG
Hafren
Ffordd Llanidloes,
Y Drenewydd,
Powys,
SY16 4HU
Jukebox Collective
Arches 1 & 3
Stryd John
Caerdydd
CF10 5PE
Live Music Now Cymru
36 Cathedral Green
Llandaf
Caerdydd
CF5 2EB
Llenyddiaeth Cymru
4ydd Llawr, Adeiladau Cambrian,
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL
Mostyn
12 Vaughan Street
Llandudno
Conwy
LL30 1AB
National Theatre Wales
30 Castle Arcade
Caerdydd
CF10 1BW
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245