Cyngor Celfyddydau Cymru | Creu Gwaith

Creu Gwaith

Gall gweithio gydag artistiaid amrywiol ehangu’r broses greadigol ac artistig yn fawr.

Gall artistiaid sydd â safbwyntiau gwahanol (oherwydd eu rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, oed, ac ati) gynnig dealltwriaeth annisgwyl a gwerthfawr. Gall hyn gael effaith gadarnhaol ar gryfder a pherthnasedd y gwaith a grëwyd. Wrth gwrs, mae gweithio gyda grŵp mwy amrywiol o artistiaid yn cynnig heriau na fyddech efallai yn eu disgwyl.

Efallai y bydd angen ichi gynllunio cyfnodau ymarfer/datblygu hirach. Efallai y bydd yn rhaid ichi ganfod lleoedd gwahanol a newydd i ymarfer ynddynt. Bydd yn rhaid ichi fod yn agored i weithio’n wahanol, ac ni ddylech ddisgwyl i artist sydd ag anawsterau dysgu (er enghraifft) ffitio i mewn gyda’r ffordd yr ydych yn gwneud pethau ar hyn o bryd. Cadwch mewn cof fod hyn yn golygu datblygu eich arferion eich hun neu arferion eich cwmni.

Darllen pellach

Lawrlwythwch yr Arweiniad Cydraddoldeb llawn i ddarllen:

  • Cyswllt i enghreifftiau
  • Gwersi a ddysgwyd
  • Cwestiynau i'w trafod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245