Cyngor Celfyddydau Cymru | Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru

Rydym yn cyhoeddi Llawlyfr fel rhan o'n Cytundeb Ariannu gydag aelodau Portffolio Celfyddydol Cymru.

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru 2018/19

Disgrifia'r Llawlyfr ein disgwyliadau ehangach ochr yn ochr â nifer o dargedau cyffredin i bob aelod o Bortffolio Celfyddydol Cymru.

Disgrifia'r Llawlyfr hefyd

  • sut y gweithiwn gyda chi drwy'r flwyddyn
  • sut y monitrwn eich gwaith
  • pa wasanaethau y gellwch eu disgwyl yn gyfnewid.

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru: Sefydliadau Celfyddydol Cymunedol

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru: Cwmnïau Cenedlaethol

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru: Cwmnïau Cynhyrchu

Llawlyfr Porftfolio Celfyddydol Cymru: Lleoliadau

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru: Sefydliad Celfyddydol Gweledol neu gymhwysol

Llawlyfr Portffolio Celfyddydol Cymru: Sefydliadau Cerddorol


Polisi Portffolio Celfyddydol Cymru

Polisi ar gyfer rheoli aelodau Portffolio Celfyddydau Cymru

Monitro Busnes

Isod ceir dogfen sy'n amlinellu'r wybodaeth sy'n ofynnol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn ystod pob blwyddyn er mwyn cael gwybodaeth am sut y gweithreda eich sefydliad a sut y perfformia. Ceir dogfen hefyd i gyflwyno'r wybodaeth honno i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Monitro Busnes Sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru

Gofynion Safonol Monitro Busnes Chwarterol (Dwyieithog)

Gofynion Safonol Monitro Busnes Blynyddol (Dwyieithog)

Gweler hefyd: Rhagor am Fonitro Busnes


Artist: Rabab Ghazoul
Portffolio Celfyddydol Cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245