Cyngor Celfyddydau Cymru | Cwcis

Cwcis

Sut yr ydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan

Weithiau casglwn wybodaeth ddienw am ymweliadau â'n gwefan i wella'n gwasanaeth. Er enghraifft, gallem gadw cofnod o'r lleoedd yr ymwêl pobl â hwy a mesuro gweithgarwch ymwelwyr ar ein gwefan ond mewn ffyrdd sy'n cadw'r wybodaeth yn ddienw.

I wella'n gwefan mesurwn nifer yr ymwelwyr â pharthau gwahanol. O bryd i'w gilydd dadansoddwn y data hwn i fesuro'r defnydd ar ein gweinyddion, nifer y tudalennau yr ymwelir â hwy a lefel y galw arnynt a'r pynciau sydd o ddiddordeb.

Mae'n bosibl y cedwir y cofnodion hyn am byth a'u defnyddio ar unrhyw adeg ac mewn unrhyw ffordd i atal tanseilio diogelwch a sicrhau uniondeb y data ar ein gweinyddion. Defnyddiwn wahanol dechnolegau i'w wneud, ac un ohonynt yw 'cwcis'.

Elfen o ddata yw cwci y gall y wefan ei hanfon at eich porydd y gellid ei gadw ar eich gyrrydd caled. Defnyddiwn 5 cwci i wneud hyn: 5 cwci trydydd parti a osodir gan Google Analytics gyda data archwilio gwefannau. Ni ddefnyddiwn y wybodaeth i dargedu hysbysebion neu drosglwyddo data i unrhyw rai eraill. Bydd y wefan yn gweithio heb gwcis Google.

I ddiffodd cwcis Gwgl yn eich porydd, dilynwch y ddolen hon.

Enw

Disgrifiad

Defnydd

Daw i ben

_utma

Ysgrifennir hwn y tro cyntaf yr ymwêl rhywun; fe'i diwedderir bob ymweliad

Modd i adnabod ymwelwyr unigryw

Dwy flynedd ar ôl y diweddariad olaf

_utmb

Diwedderir y cwci sesiwn hwn gyda phob tudalen neu ddigwyddiad

I sefydlu a pharhau sesiwn y defnyddiwr ar eich gwefan

30 munud ar ôl y diweddariad olaf neu anweithgarwch yr ymwelydd

_utmz

Ceidw'r math o gyfeiriad a ddefnyddir gan yr ymwelydd i gyrraedd. Fe'i diwedderir bob tudalen a welir

I gyfrif gyrwyr trafnidiaeth (e.e. gan chwilotwyr) ac ymgyrchoedd a chyfarwyddiadau'r wefan

dwy 6 flynedd oddi ar sefydlu/diweddaru

_utmv

Ceidw'r wybodaeth cwsmer y gellid ei hamrywio yn eich cod

I sefydlu a throsglwyddo'r wybodaeth hon i Wgl

dwy 2 flynedd oddi ar sefydlu/diweddaru

_utmx

Cwci Optimeiddio Gwefan Google ydyw na ddaw heblaw y defnyddia'r wefan y dechnoleg hon

Ceidw'r amrywiad a ddosberthir i bob ymwelydd am bob arbrawf fel y pery i weld yr un amrywiad ar gyfer pob ymweliad

dwy 2 flynedd oddi ar sefydlu/diweddaru

Gosodwn '1' sef cwci parti cyntaf i drafod dewis iaith ac unrhyw ail-lwytho ffurflenni. Mae'n fodd hefyd i arddangos Lleolyddion Adnoddau Unffurf i wneud dolenni gwefannau'n haws eu cyfathrebu. Nid ystyrir y cwci person cyntaf yn un dewisol.

Gosodir 1 gan ein proses ymgeisio ar-lein. Nid yw'n barhaol ac fe'i dilëir ar ôl pob sesiwn. Bydd ein gwefan yn gweithio heb y cwci hwn ond nid ein proses ymgeisio ar-lein.

Gosodir 1 cwci gan wefan Noson Allan www.nosonallan.org.uk, er mwyn cadw'r defnyddiwr wedi mewngofnodi.

I gael gwybod rhagor, ewch i - http://www.aboutcookies.org/

Cwcis
Didwylledd

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245