Cyngor Celfyddydau Cymru | Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Mae diogelu preifatrwydd a data personol ein defnyddwyr a'n hymwelwyr yn hynod bwysig inni.


Cymeradwyir ein Polisi Preifatrwydd gan y Prif Weithredwr a'r Uwch-dîm Arwain. Cyhoeddwyd ef yn gyntaf yn Ebrill 2005 ac adolygwyd ef ym Mai 2018.

Mae amddiffyn preifatrwydd a data personol ein cleientiaid a’n hymwelwyr o'r pwys mwyaf inni. Mae diogelu eich preifatrwydd a’ch data personol yn agwedd bwysig ar y ffordd y crewn, y trefnwn ac y cynhaliwn ein gweithgareddau ar-lein ac all-lein.

Mae arferion penodol y polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i holl weithgareddau Cyngor Celfyddydau Cymru, gan gynnwys Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a Noson Allan.


Cwcis

Darllenwch am sut yr ydym yn defnyddio cwcis yma


Cefnogaeth Preifatrwydd

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â’n datganiad preifatrwydd neu am gael gafael ar eich data personol a wnewch chi gysylltu gyda:

Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

llywodraethu@celf.cymru

Artist: Michael Flynn
Didwylledd

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245