Cyngor Celfyddydau Cymru | Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery
Nôl at y rhestr newyddion

Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi bod Helen Sear wedi ei dewis i gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol rhif 56 Biennale Fenis rhwng 9 Mai a 22 Tachwedd 2015. 13 Mehef 2014

Helen Sear wedi’i dewis i gynrychioli Cymru mewn cyflwyniad unigol wedi’i guradu gan Ffotogallery
Helen Sear

Dyma’r tro cyntaf i Gymru gyflwyno arddangosfa unigol gan artist benywaidd, a bydd y gwaith yn cael ei guradu gan Ffotogallery.

Mae Helen Sear yn adnabyddus fel un o artistiaid cyfoes pwysicaf Cymru. Nodwedd amlwg yn ei gwaith yw archwilio’r ddolen rhwng ffotograffiaeth a chelfyddyd gain a’i phwyslais ar y cyd-fodoli rhwng byd pobl, byd anifeiliaid a’r byd naturiol.

Mae gan Helen Sear enw rhagorol am gynhyrchu gwaith cysyniadol gadarn o ansawdd, ac mae ei gwaith presennol yn cyfleu aeddfedrwydd a soffistigeiddrwydd, gan symud yn esmwyth rhwng syniadau eang am ffotograffiaeth, cerflunwaith a fideo, a’r artist yn dangos meistrolaeth dros wahanol ddeunyddiau a phrosesau cynhyrchu. Yn sgil y datblygiadau hyn, sy’n cyd-daro â diddordeb o’r newydd a chanmoliaeth beirniaid i waith yr artist a’i phroffil yn rhyngwladol ac yng Nghymru, dyma’r adeg berffaith i Helen Sear gynrychioli Cymru yn Fenis/Wales in Venice.

Mae gwaith ffotograffig Helen Sear wedi datblygu o gefndir celfyddyd gain mewn gwaith perfformio, ffilm a gosodwaith yn y 1980au, ac mae’n dal i archwilio syniadau am weledigaeth, cyffyrddiad a phortreadu natur profiadau, gan gyfuno arlunio, cyfryngau lens a thechnolegau digidol. Mae ei gwaith yn herio syniadau arferol am ffotograffiaeth fel cyfrwng dogfennol a chreadigol.

Caiff arddangosfa unigol gyntaf Cymru gan ferch yn Fenis ei harwain gan Ffotogallery, yr asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru, a fydd yn gweithio gyda Stuart Cameron, curadur arddangosfa fawr gyntaf Helen Sear yng nghanolfan Chapter, Caerdydd, a chefnogwr o’i gwaith ers tro byd. Mae wedi gweithio gyda nifer o artistiaid o bwys, yng Nghymru ac yn rhyngwladol, i ddatblygu gwaith newydd, yn fwyaf diweddar The Art Party Conference 2013.

Meddai Louise Wright, Comisiynydd Cymru yn Fenis/Wales in Venice a Rheolwr Portffolio ar gyfer y Celfyddydau Gweledol yng Nghyngor Celfyddydau Cymru:

"Rydyn ni’n llawn cyffro ein bod yn gweithio gyda Helen Sear a Ffotogallery. Mae Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015 yn gyfle o bwys i ddatblygu a chyflwyno gwaith newydd yn nigwyddiad rhyngwladol mwyaf mawreddog y byd ar gyfer y Celfyddydau Gweledol."

Meddai Helen Sear:

"Rwy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru ers 1984, ac felly mae’r cyfle i fod yn rhan o Gymru yn Fenis wedi bod yn uchelgais gen i ers sawl blwyddyn. Fu erioed cymaint o amrywiaeth a thrafod ar y ddelwedd ffotograffig fel gwaith celf, a gyda thechnolegau digidol newydd yn datblygu’n gynt ac yn gynt, mae presenoldeb corfforol y ddelwedd yn y fantol heddiw yn fwy nag erioed."

Meddai David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery:

"Rydyn ni wrth ein boddau gyda’r newyddion. Mae Ffotogallery wedi cefnogi gwaith Helen Sear ers blynyddoedd, ac wedi gweld sawl datblygiad cyffrous yn ei gwaith. Ar gyfer Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015 bydd yr artist yn creu corff newydd hudolus o waith a fydd wedi’i wreiddio yn nhirlun lleol a chyfarwydd Cymru, a hefyd yn ymateb i gyd-destun ehangach Biennale Fenis."

Mae presenoldeb Cymru yn Fenis wedi bod yn rhan annatod o’r calendr celfyddydol ers i’r wlad lamu i lwyfan y Biennale Rhyngwladol yn 2003 gyda’r arddangosfa, Ymhellach. Byth ers hynny, mae’r Biennale wedi bod yn llwyfan anhygoel i’r celfyddydau gweledol yng Nghymru. Mae wedi atgyfnerthu eu presenoldeb ar y llwyfan rhyngwladol ac mae’r llwyddiant yma wedi ei adlewyrchu’n ôl i Gymru drwy deithiau arddangos a mentrau cysylltiedig fel rhaglen Goruchwylio Arbennig, adnoddau addysgol a sgyrsiau.

Diwedd

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â:

Siân James drwy ffonio 029 2044 1344 / 07812 801356 neu drwy e-bostio sian.james@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Nodiadau i’r Golygyddion

  1. Caiff Cymru yn Fenis/Wales in Venice ei chomisiynu a’i rheoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru gyda chefnogaeth a chydweithio gan Lywodraeth Cymru a’r British Council. Caiff ei dewis drwy alwad am gynigion. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu artistiaid i gyflwyno yn Cymru yn Fenis/Wales in Venice fel Digwyddiad Cyfochrog yn Biennale Fenis ers 2003, gan ddathlu’r goreuon o blith artistiaid newydd a sefydledig Cymru. Ymhlith yr artistiaid blaenorol mae Bedwyr Williams, Tim Davies a John Cale. www.walesvenicebiennale.org.uk
  2. Symudodd Helen Sear i Gymru i ddechrau ym 1984 ar ôl cwblhau HDFA yn Ysgol Slade, Coleg Prifysgol Llundain. Daeth ei ffotograffau i amlygrwydd ym 1991 yn arddangosfa’r British Council, De-Composition: Constructed Photography in Britain, a aeth ar daith drwy America Ladin a Dwyrain Ewrop. Cafodd ei gwaith ei gynnwys yn arddangosfa About Face yn Oriel Hayward, Llundain yn haf 2004 ac yn La Mirada Reflexiva yn yr Espai D’Art Contemporani yn Castellón, Valencia yn 2005. Mae ei harddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys, Inside The View, a ddangoswyd yn Galleria Harmonia yn y Ffindir yn 2006, g39 Caerdydd fu hefyd yn gyfrifol am gyhoeddi’r llyfr gwaith Tale yn 2009, Beyond The View, Oriel Hoopers Llundain, Oriel Klompching Efrog Newydd a Bildkultur, Stuttgart, 2010-12. Cyhoeddodd Ffotogallery ei monograff mawr cyntaf yn Inside The View 2012. Cyhoeddodd GOST y llyfr gwaith Brisées yn 2013 a oedd yn cyd-fynd â thaith genedlaethol fawr Lure yn yr un flwyddyn. Mae arddangosfeydd sydd i ddod ganddi yn cynnwys: Artist gwahoddedig ym mhumed rhifyn y Rencontres Internationales de la Photographie en Gaspesié, Québec, Canada, haf 2014, a gofod yn Academi a Phrosiect SUUM, Seoul, Korea, hydref 2015. www.helensear.com
  3. Ffotogallery yw’r asiantaeth ddatblygu genedlaethol ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru. Mae’n edrych tuag allan, gyda rhaglen o arddangosfeydd sy’n cynnwys artistiaid o Gymru a gweddill y byd. Nod Ffotogallery yw ehangu ei heffaith a’i dylanwad drwy arddangosfeydd teithiol, cyweithiau gyda sefydliadau ac orielau eraill, cyhoeddi print ac ar-lein a rhaglen gwaith maes ac addysg. Cwmni nid-am-elw wedi’i gyfyngu drwy warant yw Ffotogallery, ac mae hefyd yn elusen. Mae’n cael cyllid blynyddol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. http://www.ffotogallery.org
  4. Curadur annibynnol yw Stuart Cameron a Chyfarwyddwr Crescent Arts, sefydliad datblygu artistiaid yn Scarborough, Swydd Efrog, sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Roedd yn Rhaglennydd Celfyddydau Gweledol yng nghanolfan Chapter, Caerdydd rhwng 1987 a 1996. Hwylusodd waith newydd o bwys gydag artistiaid gan gynnwys Cornelia Parker a Mona Hatoum – cafodd y ddwy eu henwebu am wobr Turner yn ddiweddarach. Mae ei brosiectau diweddar gydag artistiaid yn cynnwys ‘The Wild’ Rushton Tyman, ‘In Domestos Chaos’ Keith Farquhar, ‘Anniversary’ Monica Ross a The Art Party Conference 2013 gyda Bob a Roberta Smith.
  5. Cyngor Celfyddydau Cymru yw asiantaeth ariannu a datblygu celfyddydau’r wlad. Ei gweledigaeth yw gweld Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau yn ganolog i fywyd y genedl a sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a’i ddathlu.
www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245