Cyngor Celfyddydau Cymru | Gŵyl Gregynog

Gŵyl Gregynog

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Gŵyl Gregynog
Gŵyl Gregynog
Gregynog
Tregynon
SY16 3PW
Powys
Manylion cyswllt
Gŵyl Gregynog
01686 207100
post@gregynogfestival.org
http://gregynogfestival.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliadau: Grantiau Mawrion

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Gŵyl Gregynog yw'r ŵyl gerdd glasurol hynaf yng Nghymru, a sefydlwyd gan Gwendoline a Margaret Davies ym 1933. Dewisir thema flynyddol i Ŵyl Gregynog,, sy’n seiliedig ar ei threftadaeth unigryw. Y cysylltiadau diwyllianol rhwng Yr Iwerddon a Chymru fydd ffocws Gŵyl Gregynog 2016: Éire .

Bydd y rhaglen yn cyfuno cerddoriaeth glasurol a thraddodiadol, gyda barddoniaeth, drama, ffilm, cyflwyniadau ac arddangosfeydd, fydd yn cyfleu’r cefndir Celtaidd, yn cynnwys hanes Fron-goch ger y Bala, gwersyll carcharorion lle'r oedd Michael Collins ac Arthur Griffith ymhlith y 1,800 o wrthryfelwyr a gafodd eu carcharu yno yn sgil Gwrthryfel y Pasg ym 1916.

Cynhelir yr Ŵyl rhwng 16-26 Mehefin 2016 a bydd y digwyddiadau’n cael eu lleoli ym Mhennant Melangell, Aberystwyth, Trefaldwyn a Llandinam yn ogystal â’r Ystafell Gerdd yn Neuadd Gregynog. Byddwn yn mwynhau cwmni cerddorion a haneswyr amlwg o’r Iwerddon, ynghyd ag artistiaid rhyngwladol sy’n arbenigo mewn gweithiau Gwyddelig.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Ar wahoddiad Llywodraeth Cymru, mae gwaith yr Ŵyl wedi cael ei dangos yn Wales Washington Cymru yng Ngŵyl Gwerin Smithsonian, Washington DC, yn 2009 ac yn Wales Week USA yng Nghanolfan Lincoln, yn Ninas Efrog Newydd yn 2010. .

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245