Cyngor Celfyddydau Cymru | Dawns Rubicon

Dawns Rubicon

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Dawns Rubicon
Rubicon Dance
Stryd Nora
Caerdydd
CF24 1ND
Caerdydd
Manylion cyswllt
Adam Lloyd-Binding
02920 491477
adam@rubicondance.co.uk
www.rubicondance.co.uk
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Untitled User
Rubicon Dance yw’r sefydliad dawns cymunedol hynaf, ac un o’r mwyaf llwyddiannus, yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n cael cydnabyddiaeth ryngwladol. Rydym yn cyrraedd mwy na 50,000 o bobl bob blwyddyn.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Buom yn rhan o brosiectau rhyngwadol yn Awstralia, Utah, Rwmania, Berlin a Copenhagen.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245