Cyngor Celfyddydau Cymru | Goruchwylio Arbennig - Cymru yn Fenis 2019
Nôl at y rhestr newyddion

Goruchwylio Arbennig - Cymru yn Fenis 2019

Cyflwyno'r Tim 12 Ebr 2019

Invigilator group 2019

Mae Cymru yn Fenis yn falch iawn o gyflwyno tîm 18 o artistiaid, curaduron a myfyrwyr sy'n paratoi i deithio i Fenis i gefnogi'r artist Sean Edwards ar gyfer y 58ain Arddangosfa Gelf Ryngwladol, La Biennale di Venezia fel Goruchwylwyr Arbennig.

Rachel Dunlop, Peak; Paul Heppell, Tŷ Pawb; Carlota Norbrega, g39, Esyllt Lewis, Yr Eisteddfod Genedlaethol yw ein prif oruchwylwyr, wedi eu dewis drwy enwebiadau gan sefydliadau celfyddydol o bob cwr o Gymru

Dewiswyd Caitlin Davies, Claire Francis, Laura Edmunds, Ffion Pritchard, Rebeca Hardy, Dylan Edwards, Jenny Cashmore, drwy alwad agored.


Dewisiwyd tîm myfyrwyr, a benodwyd gyda Phartneriaid Prifysgol:


Prifysgol Metropolitan Caerdydd:
Gwenllian Llwyd, Charlotte Grayland a Heledd Evans.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:
Melissa Rodrigues ac Aimee Leigh James.

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam:
Hannah Doran a Zoe Harty.

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am newyddion gan y tîm yn y cyfnod cyn agor yr arddangosfa yn Fenis ar Fai 11eg a thrwy gydol yr arddangosfa tan 24 Tachwedd 2019.

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

Mae Goruchwylio Arbennig yn cynnig cyfleodd datblygu proffesiynol pwysig drwy roi cyfle I guraduron ac artistiaid sy'n gweithio yng nghymru I gael profi Biennale Fenis. Mae'n cael ei reoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Thŷ Pawb. Maent wedi comisiynu g39 yng Nghaerdydd i gefnogi rhaglen hyfforddi a mentora sy'n cynnig gyfrifol am adolygiad gyda artistiaid, hygyrchedd i rwydweithiau creadigol, trafod a rhannu syniadau yn y maes yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Yn ystod y sesiynau hyfforddi yn Nhŷ Pawb yn mis Chwefror eleni , cafodd y grŵp gyfle gwerthfawr i gwrdd â Sean Edwards, sy’n cynrychioli Cymru yn Fenis wrth gynnal arddangosfa yn yr hen gwfaint hardd, Santa Maria Ausiliatrice. Bydd yn arddangos corff mawr newydd o waith yn y cyfnod 11 Mai-24 Tachwedd 2019. Bydd yn adlewyrchu ei ddiddordeb mewn dosbarth cymdeithasol a phethau pob dydd a dylanwad ei fagwraeth ar stad cyngor yng Nghaerdydd yn y 1980au. Cyfarfu'r tîm hefyd â Jo Marsh, Cyfarwyddwr Creadigol, Tŷ Pawb, y curadur, Marie-Anne McQuay yn ogystal â'r Curadur Cynorthwyol Louise Hobson, a gymerodd ran yn Goruchwylwyr Arbennig 2015.

Bydd Edwards yn creu corff newydd o waith newydd a fydd yn canolbwyntio ar ei ddiddordeb mewn dosbarth cymdeithasol a'r dyddiol, wedi'i ddylanwadu gan ei brofiadau ei hun o dyfu i fyny ar ystad cyngor ar gyrion Caerdydd yn y 1980au. Bydd drama radio arbrofol mewn partneriaeth â National Theatre Wales yn ffurfio elfen allweddol o gyflwyniad unigol Edwards ar gyfer Cymru yn Fenis 2019. Mae'r sgript yn defnyddio testunau canfyddedig a lleisiau go iawn a bydd y gwaith yn ymddangos ochr yn ochr â cherfluniau a gosodiadau fideo yn Santa Maria Ausiliatrice yn agos at yr Arsenale.

Bydd y tim o artistiaid, curaduron, addysgwyr, awduron a myfyrwyr yn chwarae rol bwysig yn cefnogi Sean Edwards yn ei gyflwyniad Cymru yn Fenis. Byddant yn croesawu ymwelwyr, cyflwyno'r Gwaith, gofalu am yr arddangosfa a bod yn llysgenhadon ar gyfer celf weledol Cymru. Bydd pob un yn treulio o leiaf mis yn Fenis ac fel rhan o raglan fentora, bydd cefnogaeth ar gael iddynt gynnal ymchwil neu greu eu prosiectau creadigol eu hunain.

Bydd yn adeiladu ar lwyddiant 2017 pan oeddem ni’n gweithio gydag Ysgol Celf a Dylunio, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Eleni bydd y bartneriaeth hefyd yn cynnwys Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod a Dewi Sant ac Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mewn datblygiad arall ar gyfer 2019, cafodd sefydliadau celf weledol Cymru gyfle i enwebu unigolion sy'n gweithhio neu'n gwirfoddoli i fod yn Uwch Oruchwylwyr. Roedd, Peak, g39, Ty Pawb a'r Eisteddfod Genedlaethol yn llwyddiannus gyda'u cynigion nhw.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245